PHỤ TÙNG CHO CÂN SẤY ẨM OHAUS
PHỤ TÙNG CHO CÂN SẤY ẨM OHAUS
PHỤ TÙNG CHO CÂN SẤY ẨM OHAUS
PHỤ TÙNG CHO CÂN SẤY ẨM OHAUS

(Click để xem hình lớn)

Phụ tùng cho cân sấy ẩm Ohaus

PHỤ TÙNG CHO CÂN SẤY ẨM OHAUS

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Tên Phụ Tùng Code Tình Trạng
PHỤ TÙNG MB45:   
Membrane keypad, MB45  80252851  Hàng có sẵn 
Display, MB45 11113772 Hàng có sẵn
Weigh Cell w/EEPROM & seal, MB45 11113850 Hàng có sẵn
Power supply PCB, MB45 11113780 Hàng có sẵn
Main PCB, MB45 11113853 Hàng có sẵn
Halogen (bulb) radiator, 230V, MB45 214418 Hàng có sẵn
Temperature sensor, MB45 214349 Hàng có sẵn
Thermal overload, MB45 214698 Hàng có sẵn
Sample Pan Support, MB45 00214642 8 – 10 tuần
Fan, MB45  11113770  8 – 10 tuần 
PHỤ TÙNG MB23:   
Lamp, MB23  83020580  Hàng có sẵn 
Temperature Sensor, MB23  83020577  Hàng có sẵn 
Loadcell, MB23  83020566  Hàng có sẵn 
PCB, Main, MB23 83020587 Hàng có sẵn
Fan, MB23 83020576 8 – 10 tuần
PCB, Power, MB23 83020588 8 – 10 tuần
PHỤ TÙNG MB25:   
Lamp, MB25 83020579 Hàng có sẵn
Temperature Sensor, MB25 83020577 Hàng có sẵn
Loadcell, MB25 83020566 Hàng có sẵn
PCB, Main, MB25 83020587 Hàng có sẵn
Function label, MB25 83020592 Hàng có sẵn
Thermal overload, MB25 83020578 8 – 10 tuần
Fan, MB25 83020576 8 – 10 tuần
PCB, Power, MB25 83020588 8 – 10 tuần
PHỤ TÙNG MB90:   
SP LCD 4.3-with-cable-TP AX, MB90 30111772 Hàng có sẵn
SP Power Board, MB90 30284164 Hàng có sẵn
SP, Load Cell FireSG, MB90 30246962 Hàng có sẵn
SP,Overlay, MB90 30246967 Hàng có sẵn
Control Board, MB90 30246956 Hàng có sẵn
Main Board, MB90 30246960 Hàng có sẵn
Key Board, MB90 30246965 Hàng có sẵn
Lamp, MB90 30246974 Hàng có sẵn
Temperature Sensor Kit, MB90 30246972 8 – 10 tuần
SP, Lid Kit, MB90 30284163 8 – 10 tuần
SP, Top Housing Assembly Kit, MB90 30246968 8 – 10 tuần
Fan kit for MB90 30246964 8 – 10 tuần
PHỤ TÙNG MB120:
SP LCD 4.3-with-cable-TP AX, MB120 30111772 Hàng có sẵn
SP Power Board, MB120 30284164 Hàng có sẵn
SP, Load Cell FireSG, M120  30246962 Hàng có sẵn
Control Board, MB120 30246956 Hàng có sẵn
Main Board, MB120 30246960 Hàng có sẵn
Key Board, MB120 30246965 Hàng có sẵn
Lamp, MB120 30246974 Hàng có sẵn
Overlay, MB120 30246966 8 – 10 tuần
Temperature Sensor Kit, MB120 30246972 8 – 10 tuần
SP, Lid Kit, MB120  30284163 8 – 10 tuần
SP, Top Housing Assembly Kit, MB120 30246968 8 – 10 tuần
Fan kit for MB120 30246964 8 – 10 tuần

0918 03 8581