Cân đếm Ohaus 3kg ( 0.00001kg / 0.00005kg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân đếm Ohaus 6kg (0.0001kg / 0.00002kg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân đếm Ohaus 15kg (0.0001kg / 0.0002kg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân đếm Ohaus 35kg (0.0001kg / 0.0005kg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân đếm Ohaus 60kg (0.001kg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

0918 03 8581