Cân bàn Ohaus có giá đỡ đầu cân
Cân bàn Ohaus có giá đỡ đầu cân
Cân bàn Ohaus có giá đỡ đầu cân
Cân bàn Ohaus có giá đỡ đầu cân

(Click để xem hình lớn)

Cân bàn Ohaus (Model 5000 Standard Series)

Cân bàn Ohaus có giá đỡ đầu cân

* ĐẦU CÂN TD52P:
- Vật liệu đầu cân: ABS
- Đơn vị cân: kg, g, lb, oz, lb:oz, metric tonnes, short ton, custom unit
- Chức năng cân: Cân cơ bản, cân phần trăm, cân đếm, cân động vật, cân động, cân kiểm tra...
- Hiển thị: Màn hình LCD ma trận điểm với đèn nền LED trắng, 256 x 80 pixels
- Bàn phím: 6 chức năng, 5 phím điều khiển mềm và 12 phím bấm mềm 12 chữ số
- Auto-zero: off, 0.5 d, 1 d hoặc 3 d
- Zero range: 2% hoặc 100% khối lượng
- Hiệu chuẩn: Zero, span hoặc 3 điểm tuyến tính
- Đáp ứng GMP/GLP
- SD card 8G (option) download và upload dễ dàng khoảng 50,000 item library và 1,000 user profiles
- Cổng kết nối: RS 232 (optional Ethernet, Wifi/Bluetooth, RS232/RS485, Analog output 4-20mA or 0-10V, 2 In/4 out digital I/O)
- Nguồn: 100 – 240 VAC / 50/60 Hz (optional pin sạc)

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model bàn cân Khả năng cân Độ đọc 

Chiều cao

giá đỡ

Kích thước

bàn cân

Khối lượng
D52P6RQDR1  3/6 kg  0.2/0.5 g 350 mm 305 x 305 mm  10 kg
D52P15RQDR1  6/15 kg   0.5/1 g  
D52P15RTDR1  305 x 355 mm    11 kg 
 
D52P30RTDR1  15/30 kg  1/2 g 
D52P60RTDR1  30/60 kg  2/5 g 
D52P15RQDRL2 6/15 kg  0.5/1 g 680 mm
     
400 x 400 mm    17 kg   
D52P30RQDL2  15/30 kg 1/2 g 
D52P60RQDL2 30/60 kg 2/5 g
D52P60RTDL2 400 x 500 mm   22 kg  
D52P150RTDL2 60/150 kg 5/10 g
D52P60RQDX2 30/60 kg 2/5 g 500 x 500 mm   24 kg  
D52P150RQDX2 60/150 kg 5/10 g
D52P60RQDV3 30/60 kg 2/5 g 980 mm
610 x 610 mm    39 kg   
D52P150RQDV3 60/150 kg 5/10 g
D52P300RQDV3 150/300 kg 10/20 g
D52P150RTDV3 60/150 kg 5/10 g 600 x 800 mm    47 kg   
D52P300RTDV3 150/300 kg 10/20 g
D52P600RTDV3 300/600 kg 20/50 g

0918 03 8581