Cân phân tích Ohaus 5 số lẻ (0.01mg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Lắp ráp tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân phân tích Ohaus 4 số lẻ (0.0001g)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Lắp ráp tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân phân tích Ohaus 3 số lẻ (0.001g)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Lắp ráp tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân kỹ thuật Ohaus 2 số lẻ (0.01g)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Lắp ráp tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân kỹ thuật Ohaus 1 số lẻ (0.1g)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Lắp ráp tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

0918 03 8581