CÔNG TY TNHH VINH KHÔI

Cân sấy ẩm Ohaus Model MB23

Model MB23 Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân sấy ẩm Ohaus Model MB25

Model MB25 Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân sấy ẩm Ohaus Model MB27

Model MB27 Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân sấy ẩm Ohaus Model MB90

Model MB90 Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân sấy ẩm Ohaus Model MB95

Model MB95 Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân sấy ẩm Ohaus Model MB120

Model MB120 Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân bàn Ohaus 30kg (0.005 kg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Lắp ráp tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân bàn Ohaus 60kg (0.01 kg)

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ (60 kg x 0.01 kg) Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Lắp ráp tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân bàn Ohaus 150kg (0.02 kg)

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ (150 kg x 0.02 kg) Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Lắp ráp tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân bàn Ohaus 300kg (0.05 kg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Lắp ráp tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân bàn Ohaus 600kg (0.1 kg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Lắp ráp tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân đếm Ohaus 1.5kg (0.00005kg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân đếm Ohaus 3kg (0.0001kg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân đếm Ohaus 6kg (0.0002kg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân đếm Ohaus 15kg (0.0005kg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân đếm Ohaus 30kg (0.001kg)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Máy in Ohaus SF40A

Model SF40A Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ

Xem tiếp >>

Cân phân tích Ohaus 3 số lẻ (0.001g)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân kỹ thuật Ohaus 2 số lẻ (0.01g)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân kỹ thuật Ohaus 1 số lẻ (0.1g)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Cân kỹ thuật Ohaus 1 gam

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

0918 03 8581