Đầu cân điện tử Ohaus T24P

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Đầu cân điện tử Ohaus T32MC - T32ME

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Đầu cân điện tử Ohaus T31P - T32XW

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Đầu cân điện tử Ohaus TD52P - TD52XW

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

Đầu cân điện tử Ohaus T72XW

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)

Xem tiếp >>

0918 03 8581