Công ty TNHH Vinh Khôi

Địa chỉ

H74 Đường Dương Thị Giang (A3 cũ) - Khu tái định cư 10 ha.
P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh

Điện thoại

028 3592 6162 (6 lines) / 0918 03 8581

0918 03 8581