Incubating Rocking & Waving Shakers
Incubating Rocking & Waving Shakers
Incubating Rocking & Waving Shakers
Incubating Rocking & Waving Shakers
Incubating Rocking & Waving Shakers
Incubating Rocking & Waving Shakers

(Click để xem hình lớn)

Máy Ủ - Máy Ủ lắc

Incubating Rocking & Waving Shakers

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model ISRK04HDG ISWV02HDG
Motion Rocking, 0 – 15° Waving, 0 – 20°
Capacity 4.5 kg 2.3 kg
Temperature Range Ambient +5°C – 65°C
Speed Range 1 rpm – 50 rpm 1 rpm – 30 rpm

0918 03 8581