Multi-Tube Vortex Mixers
Multi-Tube Vortex Mixers
Multi-Tube Vortex Mixers
Multi-Tube Vortex Mixers
Multi-Tube Vortex Mixers
Multi-Tube Vortex Mixers

(Click để xem hình lớn)

Máy trộn

Multi-Tube Vortex Mixers

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model Control Duty Rating Orbit Speed Range
VXMTAL Analog Continuous 0.1 in (3.6 mm) 1200 rpm – 2400 rpm
VXMTDG Digital 500 rpm – 2500 rpm

0918 03 8581