Mini Vortex Mixers
Mini Vortex Mixers
Mini Vortex Mixers
Mini Vortex Mixers
Mini Vortex Mixers
Mini Vortex Mixers

(Click để xem hình lớn)

Máy trộn

Mini Vortex Mixers

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model Control Duty Rating Orbit Speed Range
VXMNFS Fixed Speed Intermittent 0.2 in (4.9 mm) 2500 rpm
VXMNAL Analog 300 rpm – 2500 rpm
VXMNDG Digital 500 rpm – 2500 rpm
VXMNPS Pulsing 0.1 in (2.5 mm)

0918 03 8581