Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Multi
Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Multi
Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Multi
Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Multi
Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Multi
Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Multi

(Click để xem hình lớn)

Máy ly tâm

Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Multi

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model   Speed Range  

Maximum Relative

Centrifuge Force (x g)

Maximum Capacity

(Rotor)

FC5707+R05 100-230V 200 rpm – 6,800 rpm 4,445 g   8 x 15 ml  
FC5706 230V   200 rpm – 6,000 rpm 4,427 g   6 x 50 ml 

 

 

0918 03 8581