Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Micro
Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Micro
Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Micro
Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Micro
Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Micro
Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Micro

(Click để xem hình lớn)

Máy ly tâm

Máy ly tâm Frontier™ 5000 Series Micro

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model  Speed Range 

Maximum Relative

Centrifuge Force (x g)

Maximum Capacity

(Rotor)

FC5513 120V  200 rpm – 13,500 rpm 17,317 g  24 x 1.5 / 2.0 ml  
FC5513 230V 
FC5513+R01 120V
FC5513+R01 230V
FC5515 230V  200 rpm – 15,200 rpm 21,953 g 44 x 1.5 / 2.0ml; 12 x 5 ml
FC5515R 230V

0918 03 8581