Multi-Tube Vortex Mixers
Multi-Tube Vortex Mixers
Multi-Tube Vortex Mixers
Multi-Tube Vortex Mixers
Multi-Tube Vortex Mixers
Multi-Tube Vortex Mixers

(Click để xem hình lớn)

Máy lắc Vortex

Multi-Tube Vortex Mixers

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model  VXMTAL  VXMTDG 
Control  Analog  Digital 
Duty Rating  Continuous 
Orbit  0.1 in (3.6 mm) 
Speed Range  1200 rpm – 2400 rpm  500 rpm – 2500 rpm 

0918 03 8581