Reciprocating Shakers
Reciprocating Shakers
Reciprocating Shakers
Reciprocating Shakers
Reciprocating Shakers
Reciprocating Shakers

(Click để xem hình lớn)

Máy lắc Tròn - Ngang

Reciprocating Shakers

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model SHRC0719DG
Motion Reciprocating, 19 mm
Capacity
Speed Range 20 rpm – 300 rpm
Control
Tray Size (LxW)

0918 03 8581