Máy đo đa chỉ tiêu
Máy đo đa chỉ tiêu
Máy đo đa chỉ tiêu
Máy đo đa chỉ tiêu
Máy đo đa chỉ tiêu
Máy đo đa chỉ tiêu

(Click để xem hình lớn)

Máy đo đa chỉ tiêu Cầm tay - Để bàn

Máy đo đa chỉ tiêu

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model  ST3100M-B                 ST3100M-F  ST3100M-N 
Measurement Range 

00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm;

-5 °C – 110 °C;

-2.00 – 20.00 pH;

-1999 – 1999 mV;

0-20 MΩ•cm 

Accuracy  ± 0.5 % F.S.; ±0.01 pH; ±0.3 °C; ±1 mV 
Measurement Resolution 0.01 μS/cm; 0.1 °C; 0.01 pH; 1 mV; 0.01 Ω•cm 
Electrode Not included ST310 (Included); STCON3 (Included) ST230 (Included); STTEMP30 (Included); STCON3 (Included)

0918 03 8581