Bút đo đa chỉ tiêu
Bút đo đa chỉ tiêu
Bút đo đa chỉ tiêu
Bút đo đa chỉ tiêu
Bút đo đa chỉ tiêu
Bút đo đa chỉ tiêu

(Click để xem hình lớn)

Máy đo đa chỉ tiêu Cầm tay - Để bàn

Bút đo đa chỉ tiêu

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model    ST20M-B ST20M-C
Measurement Range      pH  0 - 14  
Conductivity 0 ... 1999 μS/cm  0 ... 19.99 μS/cm
TDS  0 ... 1000 mg/L  N/A
Salinity  N/A  0.0 - 10.0 ppt 
Temperature  0 - 99.0 ℃   
Resolution      pH  0.01 pH  
Conductivity  μS/cm 0.01 mS/cm 
TDS  1 mg/L  N/A 
Salinity   N/A 0.1 ppt 
Temperature  0.1 ℃   
Accuracy      pH  ± 0.05 pH  
Conductivity  ± 2% Full Scale  
TDS  ± 2% Full Scale  N/A 
Salinity  N/A  ± 2% Full Scale 
Temperature  ± 0.5 ℃   
ATC   Yes, with temperature display  
ATC Range   0 - 45 ℃  
Calibration     pH  3 point  
Conductivity  1 point  
TDS  N/A  
Salinity  N/A  
IP Grade   IP67  
Dimensions   185 x 45 x 38 mm  
Weight   110 g  
Batteries   4 x 1.5V  
Battery Life   100 hours  

0918 03 8581