Bút đo TDS
Bút đo TDS
Bút đo TDS
Bút đo TDS
Bút đo TDS
Bút đo TDS

(Click để xem hình lớn)

Bút đo pH - ORP- EC - TDS - DO - Mặn

Bút đo TDS

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model  ST20T-B ST20T-A ST10T-B ST10T-A
Range  0-1000 mg/L 0.0-100.0 mg/L 0-1000 mg/L 0.0-100.0 mg/L
Resolution 1 mg/L  0.1 mg/L  1 mg/L  0.1 mg/L 
Accuracy  ±1.5 % FS  ±1.5 % FS  ±2.5 % FS  ±2.5 % FS 
ATC  With    Temperature  Display With     Temperature  Display  Without  Temperature  Display  Without  Temperature  Display 
Display  Dual  Dual  Single  Single 
Automatic Shutdown       6 Minutes         of Non-Use          6 Minutes         of Non-Use         6 Minutes         of Non-Use        6 Minutes          of Non-Use 
Batteries  4 AG13 1.5V    Micro Alkaline  4 AG13 1.5V     Micro Alkaline  4 AG13 1.5V     Micro Alkaline  4 AG13 1.5V     Micro Alkaline 
Size / Weight 

185 x 45 x 38 mm,              110g 

185 x 45 x 38 mm,                110g 

185 x 45 x 38 mm,                110g 

185 x 45 x 38 mm,                110g 

0918 03 8581