Bút đo Mặn
Bút đo Mặn
Bút đo Mặn
Bút đo Mặn
Bút đo Mặn
Bút đo Mặn

(Click để xem hình lớn)

Bút đo pH - ORP- EC - TDS - DO - Mặn

Bút đo Mặn

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model  ST20S ST10S
Range  0.0 - 80.0 ppt  0.0 - 10.0 ppt 
Resolution 0.1 ppt  0.1 ppt 
Accuracy  ± 1.5 % FS  ± 2.5 % FS 
ATC  With Temperature Display Without Temperature Display
Display  Dual  Single 
Automatic Shutdown 6 Minutes of Non-Use 6 Minutes of Non-Use 
Batteries  4 AG13 1.5V Micro Alkaline 4 AG13 1.5V Micro Alkaline
Size / Weight  185 x 45 x 38 mm, 110 g 185 x 45 x 38 mm, 110 g 

0918 03 8581