Bút đo EC
Bút đo EC
Bút đo EC
Bút đo EC
Bút đo EC
Bút đo EC

(Click để xem hình lớn)

Bút đo pH - ORP- EC - TDS - DO - Mặn

Bút đo EC

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model  ST20C-C ST20C-B ST20C-A
Range  0.00 - 19.99 mS/cm 0 - 1999 μS/cm 0.0 - 199.9 μS/cm
Resolution  10 μS/cm   1 μS/cm  0.1 μS/cm 
Accuracy  ±1.5 % FS  ±1.5 % FS  ±1.5 % FS 
ATC  With Temperature Display With Temperature Display With Temperature Display
Display  Dual  Dual  Dual 
Automatic Shutdown  6 Minutes of Non-Use  6 Minutes of Non-Use  6 Minutes of Non-Use 
Batteries  4 AG13 1.5V Micro Alkaline  4 AG13 1.5V Micro Alkaline  4 AG13 1.5V Micro Alkaline 
Size / Weight 

185 x 45 x 38 mm, 

110 g 

185 x 45 x 38 mm, 

110 g 

185 x 45 x 38 mm, 

110 g 

 

Model  ST10C-C ST10C-B ST10C-A
Range  0.00-19.99 mS/cm 0-1999 μS/cm 0.0-199.9 μS/cm
Resolution  10 μS/cm   1 μS/cm   0.1 μS/cm 
Accuracy  ±2.5 % FS  ±2.5 % FS  ±2.5 % FS
ATC 

Without

Temperature Display

Without

Temperature Display

Without

Temperature Display

Display  Single  Single  Single 
Automatic Shutdown  6 Minutes of Non-Use  6 Minutes of Non-Use  6 Minutes of Non-Use 
Batteries  4 AG13 1.5V Micro Alkaline  4 AG13 1.5V Micro Alkaline  4 AG13 1.5V Micro Alkaline 
Size / Weight 

185 x 45 x 38 mm, 

110 g

185 x 45 x 38 mm, 

110 g 

185 x 45 x 38 mm, 

110 g

 

 

0918 03 8581