Cân phân tích Ohaus 5 số lẻ (0.01mg)
Cân phân tích Ohaus 5 số lẻ (0.01mg)
Cân phân tích Ohaus 5 số lẻ (0.01mg)
Cân phân tích Ohaus 5 số lẻ (0.01mg)
Cân phân tích Ohaus 5 số lẻ (0.01mg)
Cân phân tích Ohaus 5 số lẻ (0.01mg)

(Click để xem hình lớn)

Cân phân tích - Cân Kỹ thuật Ohaus (Model EX Series)

Cân phân tích Ohaus 5 số lẻ (0.01mg)

- Hiệu chuẩn nội: tự động hiệu chuẩn khi nhiệt độ thay đổi 1.5℃, hoặc mỗi 3 giờ
- Đơn vị cân: g, mg, kg, ct, gn, oz, ozt, lb, dwt, N, mom, tical, msg, tola, bath, Hong Kong tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Custom unit 1, Custom Unit 2, Custom Unit 3
- Ứng dụng: Cân, đếm, phần trăm, kiểm tra, động học, tổng, vi phân, tỷ trọng, hiệu chuẩn pipette, kiểm soát chất lượng thống kê...
- Thời gian ổn định: 0.1mg: - Độ nhạy trôi nhiệt độ: 0.50 ppm/℃
- Hiển thị rộng 14.5 cm (đường chéo). Màn hình màu cảm ứng (Color touchscreen display)
- Giao diện kết nối chuẩn: 1 USB host, 1USB device, 1 RS232, 2nd RS232 (optional)...
- Môi trường làm việc: 10℃ – 30℃, 85% rH, không ngưng tụ
- Điều kiện bảo quản: -10℃ – 60℃ tại 10% ... 90% rH, không ngưng tụ
- Cân có chức năng chỉ khối lượng mẫu tối thiểu bên dưới, có đồng hồ thời gian thực phục vụ cho việc thu thập dữ liệu GLP/GMP, chức năng báo bằng âm thanh khi cân ổn định...
- Cân đáp ứng: Đo lường: OIML R76, EN 45501 (Class 1, nmax 220000); An toàn sản phẩm: EN 61010-1, IEC 61010-1; Khả năng tương tích điện từ: IEC 61326-1, EN61326-1 (Class B)

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model (hiệu chuẩn nội)  EX125D  EX125  EX225D  EX225D/AD  EX225/AD
Khả năng cân  52g / 120g   120g   120g / 220g    120g /220g   220g 
Độ đọc (d)  0.01 mg /
0.1 mg
 0.01mg  0.01 mg /
0.1 mg
 0.01 mg /
0.1 mg
 0.01 mg
Độ lặp lại (20g)      0.015 mg
Độ tuyến tính       ±0.1 mg
Phạm vi hoạt động (g)
(USP, u=0.10%, k=2)
     20.0 mg
Phạm vi hoạt động tối ưu (g)
(USP, u=0.10%, k=2) SRP ≤ 0.41d
     9.0 mg
Kích thước đĩa cân       Φ 80 mm
Thời gian ổn định      0.1 mg: ≤3 second, 0.01 mg: ≤ 8 second

0918 03 8581